فرم اخذ نمایندگی

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

کد ملی (الزامی)

نام پدر (الزامی)

شغل پدر (الزامی)

تاریخ تولد (الزامی)

شماره شناسنامه (الزامی)

جنسیت (الزامی)

دین

ملیت

وضعیت تأهل (الزامی)

وضعیت نظام وظیفه (الزامی)

آدرس محل سکونت (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

درخواست نمایندگی برای استان (الزامی)

شهر (الزامی)

آیا نقص عضو، عمل جراحی یا بیماری خاصی داشته اید؟
بلهخیر
آیا سابقه محرومیت کیفری داشته اید؟
بلهخیر
آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟
بلهخیر
آیا سابقه کار بیمه ای دارید؟
بلهخیر
سوابق تحصیلی (الزامی)

سوابق حرفه ای (الزامی)

مهارت ها (الزامی)