لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۸۰۸ مورخ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و اطلاعات به شماره۲۶۴۸۲ مورخ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ در خصوص

Read more

بیمه مرکزی گزارش نسبت و سطوح توانگری مالی شرکت بیمه را منتشر کرد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تاسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و ماموریت های نظارتی،

Read more