لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۸۰۸ مورخ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و اطلاعات به شماره۲۶۴۸۲ مورخ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ در خصوص

Read more